| Onafhankelijk Advies & Begeleiding bij Schuldenproblematiek |

 Iemand die lacht, is niet per se vrolijk.

En iemand die niet veel zegt, heeft misschien heel veel te vertellen.

Je weet niet wat er in iemands hoofd omgaat, totdat je er naar vraagt.


Als bruggenbouwer, zet ik mijn ervaringskennis in, om sociale professionals duidelijk te maken waarom mensen met schulden bepaalde keuzes maken, en ondersteun ik Wijkcoaches, Werkgevers- en HR managers, die in onze huidige maatschappij, maar vooral óók tijdens deze COVID-19 pandemie de financiële gezondheid van onze medemens in een hoog vaandel hebben staan.

Mensen met financiële problemen, vragen vaak om een loonvoorschot en- of worden geconfronteerd met een loonbeslag. Deze financiële problemen zorgen vaak voor schaamte, stress en onzekerheid, met veelal lichamelijk en- of geestelijke gezondheidsklachten tot gevolg. Mensen met deze klachten presteren minder, of gaan zelfs met ziekteverlof, met alle bedrijfseconomische gevolgen van dien.

Veelal wordt er dan doorverwezen naar een "gespecialiseerde" schuldhulpverlener.

Er bestaan in het schuldhulpverlening traject vele organisaties, stichtingen- en hulpverleners, die wel- of wellicht óók niet vanuit de verschillende instanties en- of de gemeente hulp bieden- en gesubsidieerd worden. Veelal bieden deze instanties goede- en praktische hulp bij o.a. financiële vragen- en zorgen. GEWELDIG dat deze hulp geboden wordt.

Maar, uit eigen ervaring kan ik u melden, dat voor velen, juist dat niet hetgeen is, waar ze op dat moment- en in de stress van schulden op zitten te wachten. Deze mensen hebben geen zin in administratieve- en bureaucratische rompslomp, maar heeft behoefte aan een luisterend oor. Iemand die weet wat er in ze omgaat, iemand die weet waarom ze juist dit gedrag vertonen. Gewoon iemand die ze begrijpt en op gepaste wijze- en waar nodig in Jip & Janneke taal begeleid naar de oplossing!! Dat geeft deze mensen juist meer energie, dan……

Vanuit mijn kritische rol, bied ik dan ook graag een andere kijk op dit traject.

Wil jij ook gebruik maken van mijn ervaringen en- of kijk op het traject, (verwijs je Wijkcoach, Werkgever of HR Manager dan naar mijn website) neem dan contact met mij op.